Algemene voorwaarden

 

Wij heten u van harte welkom in Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Bed Bij Breakfast “Imkerij Immenhof “– Rijksweg 224 – 6582 AB Heumen.

1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.

1.3 Wieneke Hallmans en Gonnie Hallmans zijn de beheerders/eigenaren van Bed Bij Breakfast “Imkerij Immenhof”. De eigenaren/beheerders kunnen zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder(s)” leest kunt u ook “eigena(a)r(en)” lezen.

1.4 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.6 Bij aankomst wordt er verwacht dat u een geldig legitimatie bij u heeft.  Zo niet kan er eventueel toegang geweigerd worden.

1.7 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.

1.8 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.9 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.

1.10 Gasten van Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in de BBB ter inzage ligt.

1.11 Gasten van Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” dienen een WA-verzekering te hebben.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting.

2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.

2.3 De tarieven van de BBB zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

2.5 Waarborgsom: een bedrag dat voor aanvang van, of tijdens het verblijf  in rekening wordt gebracht als voorschot op eventuele schade die tijdens het verblijf door (toedoen van) de gast wordt veroorzaakt. Ook eventueel verbeurde contractuele boetes kunnen met de waarborgsom worden verrekend.

3. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

3.3 Voor het reserveren van een verblijf in Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

3.4 Wanneer er een reservering is bevestigd gaat men automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.

4. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.

4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.

4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer:                                                           IBAN; NL39RABO0137349122 t.n.v. Imkerij Immenhof  te Heumen o.v.v. het factuurnummer.

4.4 De overige kosten zoals bijv. voor drinken/snoep/snacks – dient u bij vertrek contant af te rekenen. De kosten hiervan vindt u terug op een lijst in de eetkamer van de Bed Bij Breakfast ”Bed Bij Breakfast Immenhof”.

4.5 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.

4.6 Het is mogelijk om te betalen met pin of contant.

4.7 Het is niet mogelijk om te betalen met creditcard.

5. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden,  zodat de vrijgevallen BBB kamer alsnog aan derden kan worden aangeboden.

5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

    5.2.1 Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de                        overeengekomen prijs.

    5.2.2 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen                prijs.

   5.2.3 Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.

5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan Bed Bij Breakfast “Imkerij Immenhof”.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” zijn voor rekening van de gasten.

6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof”.

6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.

6.5 Bij verlies van sleutels en de poortsensor  van de Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

6.6 Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onverwachte (bouw)activiteiten in de buurt van de gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en/of hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken, auto’s, treinen of landbouwwerktuigen, overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van de Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof”.

6.7  Evidente fouten of vergissingen op de Website(s) binden Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” niet.

6.8  Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” niet verantwoordelijk.

6.9 De Website bevat hyperlinks naar andere websites.  Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” is niet verantwoordelijk voor deze websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de legaliteit, de beschikbaarheid en de juistheid van gegevens van die websites. De inhoud van deze websites maakt nimmer onderdeel uit van de Overeenkomst.

6.10 De (Mede)recreant wordt geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijke wet- en regelgeving. Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof”  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele overtreding daarvan door de (Mede)Recreant.

7. Huisdieren

7.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in de Bed Bij Breakfast ”Imkerij Immenhof” en op het terrein van Imkerij Immenhof.

8. Correspondentie

8.1 Bij zakelijke- en lange verhuur boekingen kunnen afwijkende voorwaarden gelden voor o.a. de huurprijs, waarborgsom, schoonmaak en bedlinnen.